De Dronkenput

Een Middelkerks Pisa-fenomeen

In Middelkerke is de Dronkenput een echte toeristische topper. De watervergaarbak werd op het einde van de 19e eeuw gebouwd om de steeds groter wordende groep toeristen van drinkwater te voorzien. De bak weegt 213 ton en werd na de bouw door een plotse stijging van het grondwater uit de moerassige ondergrond opgeduwd. De bak kwam gedeeltelijk boven de grond uit met een helling van maar liefst 12%. Alle pogingen om de bak terug te doen zinken in de bodem mislukten. Uiteindelijk wilde niemand de kosten dragen om de waterbak af te breken zodat Middelkerke nu zijn eigen Pisa-fenomeen heeft. Als je de trap naar de waterbak afloopt, ervaar je meteen wat de combinatie van de scheve constructie en de waterspiegel met je evenwichtsgevoel doet! 

Vooraf telefonisch reserveren: 059 30 03 68