De Ganzenpoot

Sluizencomplex in Nieuwpoort

De bouw van dijken, de aanleg van sloten en kanalen en het aanbrengen van sluizen hebben ertoe geleid dat het oorspronkelijk slikken- en schorrenlandschap van het hinterland tot vruchtbare landbouwgrond ingepolderd werd. Zonder ingenieus afwateringssysteem zouden de polders bij springtij nog steeds blank staan. Een cruciaal punt in dit drainagesysteem is het sluizencomplex "De Ganzenpoot"! In het verleden heeft het sluizensysteem van Nieuwpoort, door onderwaterzetting, er herhaaldelijk voor gezorgd de stad te vrijwaren van overrompeling en bezetting door Franse en Duitse legers.