James Ensorhuis

Wie Oostende zegt, zegt James Ensor

In 1917 verhuisde James Ensor naar dit huis dat hij had geërfd van zijn oom die er een schelpen- en souvenierwinkel hield. Hij bracht er zijn lange levensherfst door. Na zijn dood ijverden de "Vrienden van James Ensor" voor het behoud van het huis als museum. In 1956 werd het Ensorhuis aan de stad Oostende overgedragen, maar het verkommerde en werd zelfs voor het publiek gesloten. Even was er sprake van slopen, maar het tij keerde in 1973; het pand werd gerestaureerd en het museum werd heropend. Het Ensorhuis roept op een suggestieve wijze de leefwereld van James Ensor op. Je maakt er kennis met de schelpen- en souvenirwinkel, de documentatiekamer en het salon-atelier.